Stomia – co to jest i jak z nią żyć?

grandfather-60.jpg

Stomia jest terminem medycznym, który może wywoływać niepokój, ale czy na pewno wiemy, co oznacza? W tym artykule wyjaśnimy, czym jest stomia, jakie są jej rodzaje i jak wpływa na codzienne życie pacjentów.

Czym jest stomia?

Słowo „stomia” pochodzi od greckiego „stoma”, co oznacza usta lub otwór. W kontekście medycznym, stomia to sztuczny otwór, który chirurg tworzy na powierzchni ciała pacjenta, aby umożliwić eliminację odpadów metabolicznych (mocz, kał) z organizmu. Stomia jest często konieczna po operacjach na układzie pokarmowym lub moczowym, na przykład po usunięciu jelita grubego czy pęcherza moczowego.

Rodzaje stomii

Stomie można podzielić na dwa główne typy: przewodzące i wydalnicze.

Stomie przewodzące są stosowane w celu omijania pewnej części układu pokarmowego lub moczowego, na przykład w przypadku niewydolności jelit. Stomia przewodząca może być tymczasowa i zamykana po poprawie stanu pacjenta.

Stomie wydalnicze są natomiast stosowane w celu wydalania kału lub moczu. Mogą one być konieczne po usunięciu jelita grubego lub pęcherza moczowego. Stomie wydalnicze są zazwyczaj stałe.

Życie ze stomią

Życie ze stomią może być początkowo trudne, ale z czasem pacjenci przystosowują się do nowej sytuacji. Wymaga to nauki obsługi sprzętu stomijnego – specjalnych woreczków, które zbierają odpady metaboliczne. Istnieją organizacje i grupy wsparcia, które pomagają pacjentom ze stomią radzić sobie z nową sytuacją, ucząc ich, jak dbać o stomię i jak żyć z nią na co dzień.

Podsumowanie

Stomia to sztuczny otwór na ciele pacjenta, który umożliwia eliminację odpadów metabolicznych. Chociaż początkowo może to być trudne dla pacjenta, z odpowiednim wsparciem i edukacją, życie ze stomią jest możliwe i nie musi oznaczać rezygnacji z normalnego, aktywnego życia.

Poczytaj również o stomia co to jest właśnie tutaj.