Najczęstsze usterki instalacji elektrycznych w nowych domach.

Smiling Young Couple Sitting Back To Back After Moving House

Wydawać by się mogło, że w nowopowstałym domu wszystko powinno działać sprawnie i nie powinno być żadnych usterek. Jednak jak się okazuje, również w nowych domach mogą pojawić się usterki związane z siecią elektryczną. Najczęściej związane są one z błędami wykonawczymi i mogą pojawić się praktycznie od razu po oddaniu budynku do użytku, ale i po dłuższym czasie użytkowania. Jakie usterki instalacji elektrycznych zdarzają się najczęściej w nowych domach?

Jakie usterki elektryczne występują najczęściej w nowych domach?

Jak to zostało wyżej wspomniane, usterki związane z instalacją elektryczną w nowych domach związane są najczęściej z błędami wykonawczymi. Z reguły do takich błędów dochodzi, gdy:

  • zostaną położone przewody o mniejszym przekroju niż określony w projekcie – w takiej sytuacji może dojść do pożaru instalacji elektrycznej;

  • źle dobrana moc przyłączeniowa – moc przyłączeniowa musi być określona już na etapie projektowania domu. Dlatego wybierając projekt domu warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób jest określona moc przyłączeniowa. Przykładem mogą być domy parterowe – domoweklimaty.pl to strona, na której można znaleźć odpowiednio przygotowane projekty. Są one przygotowane w taki sposób, aby moc przyłączeniowa odpowiadała potrzebom osób użytkujących dom i była odpowiednia do jego wielkości (więcej porad w artykule „Tynki czy płyty kartonowo-gipsowe?

  • położenie przewodów w złych miejscach – np. umieszczenie ich w pobliżu źródeł ciepła lub położenie ich w miejscach innych niż to zostało zaznaczone w projekcie. Ostatnie postępowanie jest szczególnie niebezpieczne, gdyż później przy przeprowadzaniu prac naprawczych, remontów czy w czasie zwykłego mocowania półki na ścianie może dojść do uszkodzenia przewodu elektrycznego, a co za tym idzie, do porażenia prądem;

  • brak oceny i sprawdzenia instalacji przed oddaniem budynku – przed oddaniem budynku do użytku powinny być wykonane wszelkie pomiary instalacji elektrycznej, pozwala to ocenić jej stan i to, czy jest bezpieczna. Po wykonaniu takich pomiarów powinien być wykonany protokół zdania dla inwestora.