Jak poprawić błędy na fakturze?

Jak korygować błędy, które wystąpiły na fakturze? Zasady takiej korekty uregulowane są w Ustawie o podatku od towarów i usług. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wystawiania faktur korygujących. Opisujemy, w jakich okolicznościach taka faktura może zostać wystawiona. Sprawdzamy również wymogi formalne dotyczące faktury korygującej. Zapraszamy do lektury poradnika.

Co to jest faktura korygująca?

Faktura to dokument, który może zostać wystawiony w przypadku popełnienia pomyłki w danych sprzedawcy lub też odbiorcy. Dokument musi zostać wystawiony w przypadku, kiedy najważniejsze informacje o transakcji zostały zmienione. Obowiązek wystawienia faktury w określonych okolicznościach wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Kiedy wystawiamy fakturę korygującą?

Taką fakturę należy wystawić, kiedy nastąpił zwrot towaru dla podatnika lub zwrot pieniędzy do nabywcy. Faktura wystawiana jest również wtedy, gdy transakcja ostatecznie nie doszła do skutku lub też zmieniły się szczegóły opodatkowania. Szczegółowy katalog wszystkich zdarzeń wymagających wystawienia korekty opisany jest w Ustawie o VAT.

Jak wygląda dokument faktury?

Co powinna zawierać faktura korygująca? Musi zawierać wszystkie elementy wymagane w przypadku tradycyjnej faktury. W szczególności można wymienić tutaj dane obu stron transakcji, opis transakcji oraz jej wartość brutto i netto. Faktura korygująca powinna również zawierać wyjaśnienie powodów jej wystawienia.

Jakie formalności należy jeszcze spełnić?

Co dzieje się po wystawieniu faktury korygującej? Zależy to od tego, czy korekta została wystawiona na niższą, czy wyższą kwotę. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania lub samego podatku należy otrzymać potwierdzenie otrzymania faktury od nabywcy towaru. Otrzymanie tego dokumentu wymagane jest przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej. W przypadku korekty in plus wymóg taki nie istnieje.

Gdzie szukać pomocy?

Faktura powinna być wystawiona w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie zasady wystawiania faktur korygujących zawarte są w Ustawie o VAT z 2004 roku. Kompetentnym źródłem informacji mogą być również przewodniki zamieszczone na rządowych stronach biznes.gov.pl. W przypadku wątpliwości warto też skontaktować się z księgowym.