Znaczenie nowoczesnych systemów dla transportu

weronika - optidata - opti (3).jpg

System do zarządzania przewozami w transporcie jest to zaawansowany, wieloskładnikowy program komputerowy, zaprojektowany do ułatwienia planowania, organizowania i monitorowania przewozu towarów na trasach krajowych i międzynarodowych. System do transportu ma na celu usprawnienie procesów logistycznych, zoptymalizowanie tras przewozu towarów, przy minimalizacji kosztów i poprawie efektywności.

Zakres działania systemów transportowych

System dla transportu realizuje planowanie tras dla pojazdów, w zgodzie z potrzebami klientów, a także z uwzględnieniem czynników stałych i zmiennych. Do czynników, jakie mogą ulec zmianie w czasie przejazdu towaru, należą zmiana odległości za przyczyną objazdów, wypadków drogowych, zmienny czas przejazdu, koszty paliwa, oraz rotacja terminów dostaw czy przeładunków, które są zgłaszane przez klientów. Dzięki systemowi można zoptymalizować trasę i zminimalizować czas i koszty transportu.

Zarządzanie zleceniami i monitorowanie przewozów

Nowoczesny system dla transportu umożliwia skuteczne i bezpośrednie zarządzanie zleceniami z powiązanej z systemem giełdy transportowej. Wśród operacji realizowanych przez system możemy wymienić rejestrowanie zamówień, generowanie i drukowanie dokumentów przewozowych, sukcesywne przypisywanie zleceń do odpowiednich gabarytowo pojazdów oraz dostępnych kierowców, bieżące monitorowanie statusu realizacji zleceń. Kompleksowe systemy logistyczne pomagają organizować i śledzić procesy przewozowe na każdym ich etapie.

Dysponowanie flotą oraz analiza danych i raportowanie

Systemy transportowe pozwalają na efektywne zarządzanie flotą pojazdów transportowych. Dzięki systemowi można na bieżąco śledzić informacje o poszczególnych ciągnikach, naczepach, monitorować ich stan techniczny i obowiązkowe przeglądy, ubezpieczenia, daty ważności sprzętu pożarniczego. Z uwagi na te walory, systemy logistyczne mogą pomóc w zaplanowaniu harmonogramu obsługi i konserwacji poszczególnych składowych floty. Oprogramowanie logistycznegromadzi w czasie pracy dane dotyczące poszczególnych operacji transportowych. Za pomocą przypisanych do programu narzędzi analitycznych spedytor może analizować dostarczone dane pod kątem wydajności pracy lub optymalizacji wydatków.