Porażenie mózgowe – jakie są odmiany choroby oraz jakie czynniki zwiększają ryzyko zachorowania?

Mózgowe porażenie dziecięce  w skrócie MPD określane jest również, nazwą choroba Litttle’a. Nazwa ta pochodzi od nazwiska lekarza z Anglii – Williama Johna Little’a. Doktor ten twierdził, że uszkodzenia, które wywołują chorobę porażenia mózgowego są efektem uszkodzenia mózgu. Uważał także, że uszkodzenia te powstają już w okresie okołoporodowym.

 

Mózgowe porażenie – co to jest?

Mózgowe porażenie dziecięce, czyli jak wcześniej wspomniano, inaczej choroba Little’a, bywa też określana jako „choroba bez definicji”.  Nazwa ta wynika z tego, że choroba ta ma dużą różnorodność  oraz stopień nasilenia objawów oraz towarzyszące porażeniu mózgowemu zaburzenia są bardzo trudne do jasnego sprecyzować definicji tej choroby. Bez wątpienia choroba jest wynikiem trwałych uszkodzeń mózgu w czasie życia płodowego, w trakcie porodu albo zaraz po nim. Najczęściej zdarza się to pomiędzy 26 a 34 tygodniem ciąży. Schorzenie zdarza się u dwóch niemowląt na tysiąc dzieci.

Czynniki zwiększające zachorowanie dziecka na mózgowe porażenie dziecięce

Czynniki, które sprzyjają mózgowemu porażeniu dziecięcemu  są:

 • ciąża zagrożona poronieniem
 • zatrucie ciążowe
 • infekcja, która wystąpiła w trakcie ciąży przede wszystkim :  toksoplazmoza, cytomegalia, różyczka
 •  zaszkodzić mogą również leki stosowane przez kobietę w trakcie ciąży
 • palenie przez kobietę papierosów oraz picie alkoholu

Ryzyko jeszcze bardziej wzrasta, kiedy:

 • poród okazał się bardzo długi oraz skomplikowany na przykład dotyczy to porodu pośladkowego lub kleszczowego
 • u dziecka zaraz po porodzie pojawiły się trudności z oddychaniem
 • dziecko przyszło na świat jako wcześniak
 • we wczesnym okresie życia dziecka wystąpiło zapalenie opon mózgowych

Objawy dziecięcego porażenia mózgowego

Objawy dziecięcego porażenia mózgowego możemy zaobserwować  już u noworodków. Objawy mogą  przybierać postać:
 • może pojawić się asymetria w ułożeniu ciała
 • może wystąpić nadmierna wiotkość mięśni
 • może pojawić się trudność w połykaniu pokarmów oraz drgawki

Rodzaje dziecięcego porażenia mózgowego

W chorobie porażenia mózgowego wyróżnia się podstawowe rodzaje:

 • hemiplegia – czyli, porażenie połowiczne, jest to zaburzenie postawy, ruchów oraz napięcia mięśniowego. Zaburzenie to dotyczy jednej strony ciała. Cechą charakterystyczną tego schorzenia jest spastyczne ustawienie ręki i nogi. Zdarza się, że po stronie zaburzenia pojawia się trudność z czuciem oraz dotykiem. Czasami mogą również pojawić się ograniczenia w widzeniu.
 • diplegia – czyli, porażenie obustronne, najczęściej schorzenie to dotyczy nóg, ręce pozostają w miarę sprawne, jednak większości sprawność manualna jest ograniczona i pisanie jaki na przykład szycie czy majsterkowanie sprawia trudność. Osoby chore na tę odmianę porażenia mózgowego często mają ograniczenia ruchowe i poruszają się za pomocą balkonika lub wspomagają się kulami.
 • quadriplegia – czyli porażenie czterokończynowe, jest to zaburzenie postawy oraz ruchów całego ciała. Dzieci z tego typu porażeniem mają bardzo ograniczone umiejętności ruchowe, tak naprawdę mogą jedynie siedzieć, pełzać lub leżeć. Mają trudności z utrzymaniem głowy.
 • dyskineza – porażenie pozapiramidowe, w takiej odmianie cechą charakterystyczną są ruchy mimowolne, które głównie dotyczą  mięśnie twarzy.
 • ataxia -porażenie móżdżkowe- tutaj charakterystyczne jest tak zwane drżenie zamiarowe. Objawem tego jest, że w momencie wykonania jakiegoś ruchu występuje jednocześnie drżenie kończyn górnych. Występuje również wiotkość mięśniowa.
 • postacie mieszane – zdarza się wtedy, że kilka odmian występuje naraz.