Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością

Wraz z rozwojem społeczeństwa oraz zadaniami, które stawiane są przed służbą zdrowia znaczenie i rola zawodu pielęgniarki staje się coraz ważniejsza. Staranna i profesjonalna opieka nad osobami chorymi jest bowiem bardzo ważna i nie każdy sobie z nią poradzi. Pielęgniarka jest osobą, która towarzyszy pacjentom podczas każdej wizyty w szpitalu. Wykonywanie tego zawodu wymaga odpowiednich predyspozycji, takich jak mocne nerwy, empatia oraz duże pokłady cierpliwości. Wzrost kompetencji pielęgniarek, a przede wszystkim możliwość wypisywania recept na niektóre leki sprawia, że zapotrzebowanie na osoby chętne do wykonywania tego zawodu jest coraz większe i będzie stale rosnąć.

Droga do zawodu pielęgniarki

Do uzyskania dyplomu pielęgniarki niezbędne jest ukończenie studiów na uczelniach wyższych publicznych oraz niepublicznych. Studia licencjackie na Mazowieckiej Uczelni Medycznej trwają 6 semestrów i obejmują również 1200 godzin praktyk zawodowych. Kolejnym krokiem w edukacji są studia magisterskie, które kończą się po 4 semestrach. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych studenci zdobywają wiedzę pod okiem najlepszych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, aby uzyskane kwalifikacje zawodowe były zgodne z wymogami stawianymi przez Unię Europejską. Pielęgniarstwo to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów.

Jakie umiejętności musi posiadać wykwalifikowana pielęgniarka?

Studenci pielęgniarstwa muszą przede wszystkim przyswoić wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych, a także prawa oraz obowiązujących norm etycznych. Są to zagadnienia, które będą wykorzystywać w swojej codziennej pracy z pacjentami. Absolwenci tych studiów są przede wszystkim gotowi do sprawowania opieki także nad osobami niepełnosprawnymi i umierającymi. Potrafią rozpoznawać i diagnozować problemy pacjentów występujące przy okazji różnych chorób. Pielęgniarki po ukończeniu tego kierunku posiadają umiejętności wykonywania badań diagnostycznych, a także zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Studia pielęgniarskie licencjackie dają możliwość podjęcia pracy w stacjonarnych zakładach opieki leczniczej, a w szczególności w szpitalach, przychodniach, poradniach specjalistycznych oraz uzdrowiskach. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, szkołach, ośrodkach opieki paliatywnej oraz ośrodkach leczenia uzależnień, zakładach psychiatrycznej opieki medycznej. Studia pielęgniarskie dają ogromne możliwości rozwoju i są szansą na zdobycie bardzo szanowanego i cenionego zawodu.