Czym są znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa to obszerna kategoria znaków, które pozwalają w bardzo przejrzysty oraz skuteczny sposób opisać każdą przestrzeń. Stosuję się je zarówno w przestrzeni zewnętrznej jak i wewnętrznej.

Cel stosowania znaków bezpieczeństwa

Najważniejszym celem znaków bezpieczeństwa jest informowanie ludzi przebywających w danej przestrzeni na temat możliwych zagrożeń dla ich zdrowia i życia oraz ratowania zdrowia i życia w sytuacjach zagrożenia. Kolejnym zadaniem znaków jest zmniejszenie lub całkowite eliminowanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i zagrażających człowiekowi. Warto wspomnieć, że znaki nakazują określone schematy zachowań w celu poprawy bezpieczeństwa każdego człowieka podczas konkretnych prac lub po prostu podczas przebywania w określonym miejscu. Znaki również ostrzegają przed zagrożeniem oraz podają informacje na temat położenia elementów systemu bezpieczeństwa czy wskazują drogę ewakuacyjną. Podsumowując, Znaki bezpieczeństwa zostały stworzone w celu ułatwienia życia każdemu człowiekowi.

Podstawowy podział znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa dzielą się na cztery podstawowe kategorie – znaki zakazu, znaki nakazu, znaki informacyjne i znaki ostrzegawcze. Wszystkie te kategorie oprócz określonego komunikatu, cechuję się konkretnym kształtem oraz kolorem. Wszystkie rodzaje znaków muszą mieć swoje cechy charakterystyczne, aby każdy intuicyjnie mógł je bez problemu zrozumieć. Niektóre znaki mają również swój opis, aby były bardziej czytelne np. ramy czasowe.